Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Schouten Coolsupport heeft deze privacyverklaring opgesteld als gevolg van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Schouten Coolsupport van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten en hoe we die gegevens gebruiken.

SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, worden uw gegevens versleuteld verzonden (https://) omdat de Schouten Coolsupport gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van Schouten Coolsupport, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Verwerking van persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Schouten Coolsupport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over onze diensten en producten, als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, is het mogelijk om u uit te schrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.
• Schouten Coolsupport analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Schouten Coolsupport zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Schouten Coolsupport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schouten Coolsupport verkoopt uw gegevens niet aan derden. Schouten Coolsupport verstrekt deze uitsluitend aan derden als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schouten Coolsupport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.